Popolna zaščita "Ups!"

     
  Popolna zaščita "Ups!"
 
   
     
 

Varen nakup
Izberite popolno zaščito "Ups!" in dodatno zaščitite kupljeni izdelek.
Popolno zaščito "Ups!" lahko dokupite za 3 leta.

Popolna zaščita "Ups!" za izdelke v naši prodaji
Vsak izdelek že ob nakupu pridobi klasično garancijo proizvajalca oziroma prodajalca. Ponujamo vam možnost, da se odločite za dodatno zaščito in hkrati z izdelkom dokupite še dodatno zaščito - t.i. popolno zaščito "Ups!", ki precej presega običajen proizvajalčev garancijski rok, na 3 leta. Na ta način se zaščitite pred morebitnimi napakami v materialu, oziroma napakami, ki so nastale pri sami izdelavi ter za primere nepredvidenih poškodb. Dodatna zaščita je z "Ups!" na voljo za izdelke v vrednosti do 3.000,- €. V času popolne zaščite »Ups!«  stroške rezervnih delov in delovnih ur za popravilo izdelka, ob predložitvi originalnega računa o nakupu izdelka in popolne zaščite "Ups!", ter brošure, krije naše podjetje - SO d.o.o.

Posebnost popolne zaščite "Ups!" je, da ste zaščiteni tudi za nepredvidene poškodbe izven garancije proizvajalca.

Popolna zaščita "Ups!" omogoča uporabnikom dodatno zaščito za nepredvidene poškodbe in/ali uničenje zaščitene strojne opreme (hardware), kot so:

 • poškodbe zaradi nenamerne nerodnosti, npr. padec ali razbitje izdelka, vdor tekočin, itd.),
 • poškodbe zaradi mehanske sile, implozije in drugih učinkov pritiska,
 • poškodbe, ki jih je povzročila voda ali vlaga, elementarna škoda, poškodbe na zgradbah, kot je na primer poškodba na vodovodni napeljavi
 • škoda zaradi elementarnih nesreč, kot so visoke vode, padec kamenja, vihar, zmrzal, poplave, plazovi,
 • požar, udar strele, eksplozije vseh vrst ter relevantne škode pri gašenju,
 • ožganine in druge poškodbe, ki jih povzročijo ogenj, dim in saje,
 • neposreden udar strele,
 • neposredno delovanje električne energije zaradi zemeljskega stika, kratkega stika, previsoke napetosti in drugo,
 • previsoka ali prenizka napetost, elektronski naboj, elektromagnetne motnje,
 • napake v materialu in napake nastale v proizvodnji – (garancijske škode).


S popolno zaščito "Ups!" vam škoda, kot so pokvarjeni zasloni prenosnih računalnikov ali omrežnih delov, neposreden udar strele in drugo, ne bo povzročila stroškov. Lastni delež je kupec dolžan kriti le pri škodi, nastali zaradi nerodnosti. V primeru totalne škode, kot so požar, neekonomični stroški popravila in drugo, imate pravico do novega nadomestnega izdelka. Lahko pa ob doplačilu dobite celo boljši izdelek. O popravilu izdelka s tehničnimi izboljšavami ob doplačilu, pa se lahko pogovorite s svetovalcem v naši trgovini.

Popolna zaščita "Ups!" se nanaša na serijsko številko izdelka ali drugo št. označbe izdelka, zato jo lahko skupaj z izdelkom tudi prodate ali podarite naprej. Popolna zaščita "Ups!" se ohrani, dokler novi lastnik priznava pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz omenjene zaščite oz. brošure.

Kaj je lastni delež?
Lastni delež je del sredstev popravila škode, ki ga mora kriti kupec le, kadar škoda nastane zaradi nenamerne nerodnosti, kot so padec, razbitje ali vdor tekočine v izdelek. Lastni deleži se navadno izračunajo na podlagi stroškov popravila oziroma v primeru totalne škode, stroškov za nov nadomestni izdelek.

Kupec je dolžan plačati škodo v višini 25 odstotkov oziroma najmanj 30 evrov, vključno z DDV, samo v primeru, ki nastane zaradi nenamerne nerodnosti, kot so padec, razbitje ali vdor tekočine itd., za vse stacionarne izdelke kot so npr. namizni računalniki in monitorji.

Samo v primeru škode, ki nastane zaradi nenamerne nerodnosti, kot so padec, razbitje, ali vdor tekočine itd., za vse prenosne izdelke (npr. prenosni računalniki ali tablični računalniki), pa kupec krije 33 odstotkov povzročene škode oziroma najmanj 90 evrov, vključno z DDV.

Kako izbrati najprimernejšo zašito za vaš izdelek?
Ko se odločate za nakup izdelka, preverite ali lahko dokupite tudi popolno zaščito "Ups!". Posvetujte se s prodajalcem ali preglejte preglednico. V preglednici ni navedena vsaka posamezna cena, ampak kategorije cen, prav tako ni naveden vsak posamezen izdelek, ampak skupine izdelkov. V kolikor ne veste v katero skupino sodi vaš izdelek, vprašajte prodajalca. Če izdelka, ki ga želite kupiti, ni v nobeni skupini v preglednici ali če v preglednici ne najdete skupine izdelkov s ceno, ki jo ima vaš izdelek, potem zanj žal ni možno pridobiti popolne zaščite "Ups!".

Nudimo vam letno popolno zaščito "Ups!" v znesku, ki je razviden v preglednici na naslednji strani.
Znesek poravnate z enkratnim plačilom ob nakupu izdelka.

POZOR
Popolno zaščito "Ups!" je mogoče kupiti le sočasno z nakupom izdelka, ki ga želite zaščititi, kasnejši nakup ni več mogoč.

Kategorije izdelkov iz našega programa za katere lahko dokupite popolno zaščito "Ups!":

 • namizni računalniki, prenosniki (notebooks) in mini prenosniki (netbooks) ter tablični računalniki (tablets),
 • mobilni in pametni telefoni, televizorji, fotoaparati, kamere in računalniška periferija.


V preglednici (spodaj) so prikazane cene za popolno zaščito "Ups!", za vse cenovne stopnje, za obdobje 3 let.

Tabela premijskih razredov

Ups! Kaj storiti?
Na izdelku za katerega imate veljavno popolno zaščito "Ups!" nastane škoda. Kaj storiti? Popolna zaščita "Ups!" za uporabnika načeloma velja neodvisno od predhodnih ali veljavnih garancij proizvajalca. Poškodovani izdelek prinesete v našo prodajalno v popravilo in prijavite škodo. Izpolniti morate za to predviden obrazec, kjer navedete kdaj, kje, kako in zakaj je škoda nastala in kaj je poškodovano oziroma kaj ne deluje. Možnosti je več:

 1. Napake v materialu in napake pri izdelavi
  To je škoda, ki nastane pri običajni uporabi zaščitenega izdelka. V to kategorijo sodijo tudi okvarjeni mrežni vmesniki ali matične plošče namiznih računalnikov in podobno. V naši prodajalni bomo izdelek pregledali in poslali v popravilo. Za popravilo škode na strojni opremi (hardware) v času trajanja popolne zaščite "Ups!" ne plačate stroškov popravila. Če je popravilo izdelka neekonomično, lahko v okviru popolne zaščite "Ups!" pridobite nov nadomestni izdelek, kot je opisano v nadaljevanju.

 2. Škoda zaradi nenamerne nerodnosti
  Tovrstna škoda nastane zaradi nenamerne nerodnosti, kot so padec in razbitje ter vdor tekočine oziroma vlage itd. V primeru takih poškodb prinesite izdelek v našo trgovino in izpolnite obrazec "Prijava škode". Ko bo ugotovljena upravičenost popravila, bomo nastalo škodo na izdelku analizirali in popravili. V primeru nastale škode zaradi nerodnosti vam bo zaračunan lastni delež od zneska popravila oz. od zneska vrednosti nadomestnega izdelka. To velja tudi za škodne primere, ki se ugotovijo šele z analizo med popravilom. Praske in podobne poškodbe na izdelku, ki ne vplivajo na njegove tehnične značilnosti, se ne obravnavajo kot škoda. Če bi bilo popravilo neekonomično, vam popolna zaščita "Ups!" zagotovlja pravico do novega nadomestnega izdelka.

 3. Vse druge vrste škode
  Škoda, ki nastane zaradi vzrokov, kateri niso navedeni pod točko 1. ali 2., se obravnava podobno. Za vse vrste škode, pri katerih je treba upoštevati tudi uradne postopke (požar, naravne nesreče in drugo), prinesite s seboj ustrezno potrdilo. V našem podjetju bodo izdelek popravili ali pa boste dobili nov nadomestni izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Omenjeni postopek velja tudi za totalno škodo na izdelku. Lastni delež kritja škode za tovrstne škode ni predviden.


Vsa eventualna obstoječa zavarovanja pri takih škodah se črpajo prvenstveno.

Nadomestilo? Kdaj?
Nadomestilo z novim nadomestnim izdelkom. Kdaj ste upravičeni do tega nadomestila? V primeru totalne škode ali neekonomičnega popravila kot nadomestilo za vaš stari, pokvarjeni izdelek prejmete nov nadomestni izdelek, ki je tehnično enak staremu ali boljši. Če so na voljo enakovredni izdelki kot je vaš, ne morete zahtevati tehnično boljšega izdelka. Prosimo, da upoštevate, da stari izdelek z originalno dodatno opremo preide v našo last.V primeru totalne škode ali neekonomičnega popravila zavarovalna vsota ustreza prodajni vrednosti naprave, zmanjšani za v splošnih pogojih dogovorjeni lastni delež. Obveznost zavarovalnice se spreminja skozi leta zavarovanja, kot je navedeno v spodnji preglednici:

Zavarovalno leto* 1. leto 2. leto 3. leto

Delež prvotne nakupne vrednosti 100% 80% 60%

           

* obdobje leto znaša 365 dni (oz. 366 v primeru prestopnega leta) po dnevu začetka veljavnosti zavarovanja

Prevzemniku v trgovinah je potrebno ob uveljavljanju škode izročiti vso opremo, zato imejte s seboj tudi vse originalne dele, ki spadajo k izdelku. Hkrati se za ta izdelek prekine veljavnost popolne zaščite "Ups!". Za morebitno nadgradnjo in izboljšavo izdelka z doplačilom se lahko dogovorite s tehničnim svetovalcem v naši trgovini.

Odškodnina
Neposredna izplačila odškodnine za škodo se ne izplačujejo v gotovini in tudi pri totalni škodi niso mogoča.

Območje veljavnosti
Zavarovanje za stacionarne naprave velja le na njihovem primarnem operativnem mestu. Pri končnih uporabnikih, ki imajo več operativnih mest, je izdelek, ki je zaščiten s popolno zaščito "Ups!", zaščiten na vseh operativnih mestih, kjer nastane škoda, če je to mesto na območju držav članic EU. Zaščita velja na geografskem območju Evrope, ne pa tudi na območju nekdanje Skupnosti neodvisnih držav.

Začetek veljavnosti popolne zaščite "Ups!"
Posamezna zaščita prične veljati na dan izstavitve računa, poteče pa 3 letih od dne, ko je bil izstavljen račun za nakup izdelka. V primeru totalne škode, ko je popravilo neekonomično in prejmete nov nadomestni izdelek, se zaščita starega oziroma pokvarjenega izdelka prekine. Za nov izdelek lahko spet kupite novo popolno zaščito "Ups!".

Splošni pogoji za uveljavitev popolne zaščite "Ups!"
Popolna zaščita "Ups!" je veljavna le ob predložitvi izdelka, originalnega računa in brošure z vnešenimi podatki o izdelku.

 • Dodatna t.i. popolna zaščita "Ups!" se nanaša na stanje izdelka ob nakupu.
 • Pri končnih uporabnikih, ki izdelek uporabljajo na različnih lokacijah, je izdelek s popolno zaščito "Ups!" zaščiten na vseh lokacijah znotraj EU in na geografskem območju Evrope.
 • Predpostavka pri popolni zaščiti "Ups!" je, da se zaščitene izdelke kot so prenosni računalniki in fotoaparati, primerno zavaruje za prenos ali prevoz in da so med prenosom ali prevozom v skladu z njihovo konstrukcijo pravilno shranjeni (v zato predvidenih torbah, zaščitah itd.). V primeru, da izdelki pri prenosu ali prevozu niso primerno shranjeni, zaščiteni in varovani ter iz tega razloga pride do poškodbe itd. – ni kritja.
 • V primeru škode se ostala zavarovanja bremenijo kot prva (če je npr. zavarovano stanovanje in pride do požara, poplave itd. in je poškodovan računalnik ali prenosnik v njem, se najprej škoda krije iz tega zavarovanja, razliko do dejanske škode pa krije popolna zaščita "Ups!").
 • Prijavljene škode brez točnega opisa kdaj, kje in kako je škoda nastala, niso krite, dokler ni popolnega pisnega pojasnila o škodnem primeru.
 • Garancije in jamstva za konstrukcijske dele in za celotne izdelke se koristijo prvenstveno.
 • Garancije proizvajalcev izdelkov veljajo kot primarne garancije; prav tako tudi vsa druga jamstva ali pogodbene obveznosti tretjih oseb.
 • Pri totalni škodi preide ustrezen izdelek z vsemi dodatnimi deli kot so omrežni kabli, kabli, CD-ji, priročniki, boksi in drugo, v primeru popolne zaščite (tudi pri okvarah originalne dodatne opreme, na primer mrežni deli) po prejetem nadomestilu v last našega podjetja - SO d.o.o.
 • Popolna zaščita "Ups!" ne zajema uporabe, ki ni namenska in je ni določil proizvajalec oz. ni določena v pravilih za uporabo. To velja tudi za vse škode, ki so nastale zaradi zlorabe ali nestrokovne uporabe.
 • Praske in podobne poškodbe na izdelku, ki ne vplivajo na tehnične zmogljivosti izdelka, se ne štejejo za škodo. Popolna zaščita "Ups!" ne krije škode, ki ne vpliva na delovanje izdelka, kot je določeno s strani proizvajalca.
 • Dodatno kupljene opreme popolna zaščita "Ups!" ne krije.
 • Škoda na programski opremi, operativnih sistemih, gonilnikih, pomožnih programih in drugo ni krita.
 • Lastniki izdelkov ali njihovi pooblaščenci so za programe, gonilnike, podatkovne baze in njihovo sposobnost delovanja odgovorni sami.
 • Odškodninske zahtevke za izgubo baz podatkov in programske opreme ni možno uveljavljati iz navedenih vzrokov škode. Prav tako tudi ni nadomestil za stroške popravil, ki so nastali zaradi težav s programsko opremo in operacijskim sistemom, zaradi virusov, zaradi nezdružljivosti komponent, zaradi reševanja podatkov, ponovnega usklajevanja, ponovne pridobitve podatkov in podobno.
 • Popolna zaščita "Ups!" ne krije potrošnega materiala, obrabljenih delov, daljinskih upravljalnikov, akumulatorjev, baterij, tonerjev, varovalk, črnila, tuljav, žarnic in podobnega.
 • Modularni izdelki, tipkovnice, miške itd., so kriti le v primeru, da so bili kupljeni skupaj z glavnim izdelkom kot celota.
 • Sklopi, kot so na primer osebni računalnik, tiskalnik in optični čitalec, ki jih opredeli naše podjetje z eno ceno, veljajo kot en izdelek.
 • Škoda nastala zaradi navadne tatvine (tudi, če se aparat izgubi ali pozabi) je iz kritja izključena.
 • Škoda, ki se jo prijavi, a poškodovanega izdelka ni mogoče prinesti ali škode dokazati, ni krita.
 • Nadomestila za posledično škodo in škodo na premoženju, tudi za nadaljnjo dodatno opremo, na primer za vgradne komponente, tonerje, kartuše in podobno, niso krita.
 • Škoda zaradi običajne obrabe in izrabe ter postopnega slabšanja kakovosti delovanja izdelkov ni zajeta v popolno zaščito "Ups!".
 • Škoda, nastala zaradi poskusov popravila ali posegov tretjih oseb brez pooblastila, ni krita.
 • Škoda, ki je nastala zaradi malomarnosti ali jo je povzročila tretja oseba, ni krita.
 • V primeru poškodbe izdelka, ki jo povzroči domača ali divja žival, škoda ni krita.
 • Škoda, ki je nastala zaradi posledice potresa, vojne ali terorizma, ni krita.
 • Strokovnjaki, ki izvajajo dela kot so dobava, vgradnja, nadgradnja in podobno, so odgovorni za svoje delo.
 • Če se v času poteka popolne zaščite "Ups!" zaščiteni izdelek zamenja, na primer v garanciji od proizvajalca, je potrebno pri zahtevah obveznosti in nadomestil popolne zaščite "Ups!" za dokazilo predložiti ustrezen dokument, ki potrjuje to menjavo. Popolna zaščita "Ups!" je v takem primeru še vedno veljavna.


"Ups!" - popolna zaščita Second Option
Za uveljavljanje popolne zaščite "Ups!" je potrebno vsakih 13 mesecev (13., 26., 39. in 52. mesec, odvisno od paketa zavarovanja) dostaviti vaš prenosnik, računalnik ali monitor na redno servisno čiščenje.
Servisno čiščenje se izvaja na sedežu prodajalca - SO d.o.o. in je plačljivo v vrednosti 20,00 EUR + DDV. V primeru pošiljanja naprave na servisno čiščenje in tudi v primeru pošiljanja nazaj iz servisnega čiščenja, kupec oz. lastnik naprave sam krije vse poštne stroške, ki nastanejo pri tem.
Servis obsega čiščenje ventilatorjev, menjava hladilne paste in odstranitev prahu iz notranjosti naprave!

V primeru, da redno servisno čišenje ni bilo opravljeno,
popolna zaščita "Ups!" ne velja!